Home | Company Profile | Contact Us | Links | Site Map       
   
 
banner
 
 
a
 
a
 
     
 
 
 

 

 
  Title  
 


การระบายความร้อนของหัวเทียน
 
   
   
 
a
 
   
 
ความร้อนที่หัวเทียนได้รับจากการเผาไหม้จะถูกระบายออกตามส่วนต่างๆ ความร้อน 100% ที่เกิดจากการเผาไหม้, ความร้อน 20% จะถูกระบายโดยอากาศที่ไหลมาจากท่อร่วมไอดี, ความร้อนอีก 58% จะถูกดูดซับและระบายผ่านฝาสูบของเครื่องยนต์, และอีก 20% จะถูกระบายผ่านฉนวนของหัวเทียน และส่วนที่เหลืออีก 2% จะถูกระบายผ่านสายของหัวเทียน

ระดับของการระบายความร้อน เราเรียกว่า “ค่าความร้อน (Heat Range)” หัวเทียนที่มีค่า ของระดับการระบายความร้อนสูง, ระบายความร้อนได้เร็วเรียกว่า “หัวเทียนเย็น (Cold Type)” และหัวเทียนที่มีค่าของระดับการระบายความร้อนต่ำ, ระบายความร้อนได้ช้าเรียกว่า “หัวเทียนร้อน (Hot Type) โดยทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแก๊สที่เป็นเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ และการออกแบบหัวเทียนเป็นหลัก
 
   
 
หัวเทียนร้อนและหัวเทียนเย็น
 
     
 
aa
 
     
 
หัวเทียนร้อน
หัวเทียนร้อน คือ หัวเทียนที่มีขนาดของฉนวนที่ยาว (ระยะทางระบายความร้อนจากเขี้ยวหัวเทียนถึงฝาสูบยาว) ทำให้ระบายความร้อนออกไปได้ช้า ความร้อนจะสะสมอยู่ในตัวหัวเทียนได้มากกว่า ซึ่งเหมาะสำหรับสภาพการขับขี่ในเมือง ที่ใช้ความเร็วไม่มากและเครื่องยนต์ที่ใช้งานระยะสั้นๆ
หัวเทียนเย็น
หัวเทียนเย็น คือ หัวเทียนที่มีขนาดของฉนวนที่สั้น (ระยะทางระบายความร้อนจากเขี้ยวหัวเทียนถึงฝาสูบสั้น) ทำให้ระบายความร้อนออกไปได้ง่ายและรวดเร็ว ความร้อนที่สะสมอยู่ในตัวหัวเทียนจะมีไม่มาก โดยปกติหัวเทียนเย็นจะถูกใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ความเร็วและมีความร้อนสูงอย่างเช่น เครื่องยนต์ที่มี Turbo,Supercharged, และ Nitrous Oxide. หัวเทียนเย็นสามารถช่วยลดปัญหาและความเสี่ยงของการชิงจุดระเบิดก่อน อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้หัวเทียนเย็นมากเกินไป ก็จะเกิดปัญหาคราบเขม่าที่หัวเทียนเช่นกัน
 
     
 
อุณหภูมิของหัวเทียนกับความเร็วของเครื่องยนต์ (1)


 
 
aa
 
     
 
ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของหัวเทียนกับความเร็วของเครื่องยนต์ถูกแสดงโดยกราฟในรูป มันมีข้อจำกัดในเรื่องของอุณหภูมิที่มีผลต่อการใช้หัวเทียน คือ อุณหภูมิต่ำกว่าระดับ เรียกว่า อุณหภูมิสำหรับทำความสะอาดตัวเอง และ อุณหภูมิสูงกว่าระดับ เรียกว่า อุณหภูมิชิงจุดระเบิดก่อน ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดต่อการทำงานของหัวเทียนจะอยู่ระหว่าง 500 ถึง 950 องศาเซลเซียส
 
     
 
อุณหภูมิของหัวเทียนกับความเร็วของเครื่องยนต์ (2)
 
     
  อุณหภูมิที่หัวเทียนทำความสะอาดตัวมันเอง  
     
 
aa
 
     
 
เมื่ออุณหภูมิของแกนกลางอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 500 องศาเซลเซียส คราบเขม่าคาร์บอนที่เกิด จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จะเกาะตัวอยู่รอบๆฉนวน, แกนกลาง, และเขี้ยวของหัวเทียน ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แกนกลางจะคายประจุไฟฟ้าได้ยาก ดังนั้นที่ระดับอุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส จึงถูกเรียกว่าอุณหภูมิที่หัวเทียนทำความสะอาดตัวมันเอง เนื่องจากว่าโดยธรรมชาติที่อุณหภูมินี้คราบเขม่าที่เกาะอยู่จะถูกเผาไหม้ไปเอง อย่างหมดจด
 
     
 
อุณหภูมิของหัวเทียนกับความเร็วของเครื่องยนต์ (3)
 
     
  อุณหภูมิที่หัวเทียนชิงจุดระเบิดก่อน  
     
 
aa
 
     
 
เมื่ออุณหภูมิของแกนกลางอยู่ที่ระดับสูงกว่า 950 องศาเซลเซียส อาการที่เรียกว่า “หัวเทียนชิงจุดระเบิด” จะเกิดขึ้น เนื่องจากที่แกนกลางและเขี้ยวของหัวเทียนเกิดความร้อนสะสม ทำให้เกิดการจุดระเบิดโดยที่ยังไม่มีประกายไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้แกนกลาง และเขี้ยวหัวเทียนเกิดการสึกกร่อนอย่างรวดเร็ว และฉนวนแตกหักหรือละลายได้ง่าย
 
     
 
อุณหภูมิของหัวเทียนกับความเร็วของเครื่องยนต์ (4)
 
     
 
aa
 
     
 
หัวเทียนร้อนจะมีอุณหภูมิที่แกนกลางและเขี้ยวหัวเทียนสูง แม้จะขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ ซึ่งจะ ทำให้มันถึงจุดที่อุณหภูมิทำความสะอาดตัวเองได้ง่าย ดังนั้นจึงเกิดคราบเขม่าเกาะที่หัวเทียนได้ยาก อีกด้านหนึ่งหัวเทียนเย็นจะมีอุณหภูมิที่แกนกลางและเขี้ยวหัวเทียนที่ไม่สูงนัก ซึ่งจะทำให้มันถึงจุดที่จะ เกิดการชิงจุดระเบิดก่อนได้ยาก แม้จะขับขี่ด้วยความเร็ว ดังนั้นหัวเทียนเย็นจึงเหมาะสำหรับการขับขี่ ด้วยความเร็ว และเครื่องยนต์ที่มีรอบสูง นี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นว่าทำไมเราถึงต้องเลือกหัวเทียนที่มีค่าความร้อนให้เหมาะสมกับลักษณะของเครื่องยนต์ และ การใช้ความเร็วในการขับขี่
 
     
 

a

 
 
Copyright @ 2010 Thai DENSO Group. All right reserved